Höstmötet vänder sig till all personal som är verksamma inom arbets- och miljömedicin på klinik och inom företagshälsovård. Mötet är ett forum för debatt om aktuella ämnen samt en möjlighet att få presentera egna större eller mindre forskningsprojekt med efterföljande diskussion, chans till nya infall och/eller nya samarbetspartners.

Arrangörer för höstmötena är föreningen för arbets- och miljömedicin (ARM) i samarbete med de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet.

Presentationer från Höstmötet 2023

Nya exponeringar, nya metoder

Effekter av AI bland logistikarbetare – Karin Nilsson
Keratinbehandling hos frisör och astma- Malin Engfeldt_Katrin Dierschke
Mätningar av grafen – Tobias Storsjö
Påverkan på små luftvägar vid exponering för svetsrök och covid-19 – Sanna Kjellberg

Vibrationer/ergonomi

Statistiska utmaningar

Samskapande forskning

Vårdmiljöer

Buller på förlossningsavdelning – Kerstin Persson Waye
Dumhetsbekämpning i organisationer- Stella Cizinsky
Psykosociala faktorers betydelse inför kontorsförändringar – Åsa Stöllman

Exponering för mikroplaster

Inhalation av mikroplaster – är det ett problem för hälsan – Hanna Karlsson
Mikro- och nanopartiklar av plast i dricksvatten – Marie-Louise Nilsson
Plastkedjan – Åsa Stenmarck
Mikroplaster i avloppsvatten – Susanne Tumlin
Exponering för mikro- och nanoplaster inom 3D-printing – Gunilla Eden Runström

Implementering av forskningsresultat i FHV

Kondition, fysisk arbetsbelastning och livsstilsrelaterade faktorer i yrkesgrupper – Daniel Väisänen Mismatch mellan forskare och avnämare – Sofia PaulssonOutcomes from the study Avoidance of Medical Check up in Vibration-exposed workers_Carl Antonson_åhörarkopior
Kondition, fysisk arbetsbelastning och livsstilsrelaterade faktorer i yrkesgrupper – Daniel Väisänen
Är föreskrifterna relvanta fångar vi det vi vill fånga_brandmän – Magnus Svartengren
Erfarenheter av forskningskommunikation_Charlotta Wåhlin_åhörarkopior
Att nå fram med sin forskning – Åsa Svennebäck

Höstmöte 2023, 28 till 29 november

Nu närmar sig årets digitala höstmöte och i år innehåller programmet parallella sessioner. I årets program ingår följande sessioner; Nya exponeringar och metoder, Vibrationer/ergonomi,  Statistiska utmaningar, Samskapande forskning, Exponering för mikroplaster, Vårdmiljöer och Implementering av forskningsresultat i FHV. I den sista sessionen avslutas programmet med två programpunkter som berör hur man kan kommunicera och nå ut med sin forskning. Vi tror att programmet innehåller intressanta föredrag som passar en bred publik, både för medarbetare på AMM-kliniker och inom företagshälsovården men också inom andra områden.

Sista anmälningsdag är 22 november. 

Program Höstmöte 2023

Affisch Höstmöte 2023

Anmälan Höstmöte 2023

Här kommer vi lägga upp power points från Höstmötet 2022

Niklas-Ricklund-Vibrationer-MTB

Karin Frisk Implementering av vibrationsdämpade maskiner

Gunilla Dahlgren Bedöms kvinnor och män lika i HAL

A-K Mouazzen Teamsamverkan inom FHV

NTRODUKTION TILL SAMSKAPANDE FORSKNING, ANDERS POUSETTE

Hälsobygget, Anders Pousett

Höstmötet 2022 29/11 till 30/11

Äntligen dags för årets digitala Höstmöte som innehåller fyra spännande och aktuella områden; Vibrationer och handintensivt arbete, Psykosocial arbetsmiljö, Samskapande forskning – “participatory research” och Miljömedicin. Vi tror att det finns många inom företagshälsovården, på AMM kliniker och inom andra områden som kommer finna programmet matnyttigt och intressant.

Höstmöte-29-30-november-2022-Program

För anmälan

Höstmötet 2021

Vi vill tacka våra föreläsare och deltagare som gjorde att vi fick två inspirerande halvdagar. Alla som svarat på utvärderingen upplevde mötet som mycket bra eller bra och att det gav en överblick över aktuellt forskningsläge. De flesta ansåg att det praktiska arrangemanget var bra och diskussionerna i breakoutsroomsen var uppskattade. Över hälften vill att nästa års Höstmöte genomförs digitalt för att inkludera att fler kan delta. Många lyfte fram att det var trevligt med digital fika som en variant av spontana möten som annars är svåra att få till vid digitala arrangemang.

Vi har även fått in många fina tips på hur vi kan förbättra oss inför nästa gång vi genomför ett digitalt höstmöte.

Tack igen och på återseende hösten 2022.

Höstmöte 2021 17 november 13:00 – 18 november 12:00

Höstmötet 2021 sker helt digitalt och innehåller många spännande programpunkter.

Program för höstmötet:

Höstmöte 17-18 november 2021 slutgiltigt program

Höstmöte 2020

Ett digitalt höstmöte hölls den 30 november 2020. Detta höstmöte som var tänkt att hållas i Göteborg i november blev inställt på grund av den rådande Coronapandemin. ARM och Arbets- och miljömedicin i Göteborg ordnade i stället ett kortare digitalt höstmöte med det aktuella temat Covid-19 -Blixtrapportering om aktuell forskning från Arbets- och miljömedicin.

Malin Alsved från Lunds Tekniska högskola (LTH) presenterade intressant forskning om virus i sjukhusluft och aerosoler i utandningsluft vid sång. Därefter berättade de olika AMM-klinikerna om den Corona-relaterade forskningen som pågår eller som planeras.  Se programmet här: Inbjudan_digitalt_höstmöte 2020

Höstmöte 2019

Den 13-14 november hölls 2019 års höstmöte i Örebro i samarbete med Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Örebro. Temat var Möjligheter och utmaningar för arbets- och miljömedicinsk forskning. Mer information finns under länken nedan. Där finns även möjlighet att ladda ned flertalet presentationer.

https://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets–och-miljomedicinska-kliniken/Utbildning1/Tidigare-utbildningar/Hostmote-2019/

Höstmöte 2018

2018 anordnades höstmötet i Uppsala. Besök Arbets- och miljömedicin i Uppsalas webbplats för att ta del av material från konferensen.

Inga arkiv att visa.