Höstmötet vänder sig till all personal som är verksamma inom arbets- och miljömedicin på klinik och inom företagshälsovård. Mötet är ett forum för debatt om aktuella ämnen samt en möjlighet att få presentera egna större eller mindre forskningsprojekt med efterföljande diskussion, chans till nya infall och/eller nya samarbetspartners.

Arrangörer för höstmötena är föreningen för arbets- och miljömedicin (ARM) i samarbete med de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet.

 

Höstmöte 2023, 28 till 29 november

Nu närmar sig årets Höstmöte som arrangeras som ett digitalt lunch-till-lunch möte den 28 till 29 november. Programmet kommer publiceras under slutet av september och innehåller programpunkter som berör olika delar av det breda arbets- och miljömedicinska vetenskapsfältet. 

 

Här kommer vi lägga upp power points från Höstmötet 2022

Niklas-Ricklund-Vibrationer-MTB

Karin Frisk Implementering av vibrationsdämpade maskiner

Gunilla Dahlgren Bedöms kvinnor och män lika i HAL

A-K Mouazzen Teamsamverkan inom FHV

NTRODUKTION TILL SAMSKAPANDE FORSKNING, ANDERS POUSETTE

Hälsobygget, Anders Pousett

Höstmötet 2022 29/11 till 30/11

Äntligen dags för årets digitala Höstmöte som innehåller fyra spännande och aktuella områden; Vibrationer och handintensivt arbete, Psykosocial arbetsmiljö, Samskapande forskning – “participatory research” och Miljömedicin. Vi tror att det finns många inom företagshälsovården, på AMM kliniker och inom andra områden som kommer finna programmet matnyttigt och intressant.

Höstmöte-29-30-november-2022-Program

För anmälan

Höstmötet 2021

Vi vill tacka våra föreläsare och deltagare som gjorde att vi fick två inspirerande halvdagar. Alla som svarat på utvärderingen upplevde mötet som mycket bra eller bra och att det gav en överblick över aktuellt forskningsläge. De flesta ansåg att det praktiska arrangemanget var bra och diskussionerna i breakoutsroomsen var uppskattade. Över hälften vill att nästa års Höstmöte genomförs digitalt för att inkludera att fler kan delta. Många lyfte fram att det var trevligt med digital fika som en variant av spontana möten som annars är svåra att få till vid digitala arrangemang.

Vi har även fått in många fina tips på hur vi kan förbättra oss inför nästa gång vi genomför ett digitalt höstmöte.

Tack igen och på återseende hösten 2022.

Höstmöte 2021 17 november 13:00 – 18 november 12:00

Höstmötet 2021 sker helt digitalt och innehåller många spännande programpunkter.

Program för höstmötet:

Höstmöte 17-18 november 2021 slutgiltigt program

Höstmöte 2020

Ett digitalt höstmöte hölls den 30 november 2020. Detta höstmöte som var tänkt att hållas i Göteborg i november blev inställt på grund av den rådande Coronapandemin. ARM och Arbets- och miljömedicin i Göteborg ordnade i stället ett kortare digitalt höstmöte med det aktuella temat Covid-19 -Blixtrapportering om aktuell forskning från Arbets- och miljömedicin.

Malin Alsved från Lunds Tekniska högskola (LTH) presenterade intressant forskning om virus i sjukhusluft och aerosoler i utandningsluft vid sång. Därefter berättade de olika AMM-klinikerna om den Corona-relaterade forskningen som pågår eller som planeras.  Se programmet här: Inbjudan_digitalt_höstmöte 2020

Höstmöte 2019

Den 13-14 november hölls 2019 års höstmöte i Örebro i samarbete med Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Örebro. Temat var Möjligheter och utmaningar för arbets- och miljömedicinsk forskning. Mer information finns under länken nedan. Där finns även möjlighet att ladda ned flertalet presentationer.

https://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets–och-miljomedicinska-kliniken/Utbildning1/Tidigare-utbildningar/Hostmote-2019/

Höstmöte 2018

2018 anordnades höstmötet i Uppsala. Besök Arbets- och miljömedicin i Uppsalas webbplats för att ta del av material från konferensen.

Inga arkiv att visa.