Här samlar vi utbildningar, kurser, webbinarier, avhandlingar och annat som är relevant för oss inom arbets- och miljömedicin.

Vårmötet 2020 i Umeå blir digitalt och är framflyttat till 2021

På grund av Corona-pandemin arrangeras årets Vårmöte i Umeå digitalt och är framflyttat till den 20-21 maj 2021. För mer information, se länken nedan.

Vårmöte 2021

SLS Youtubekanal

Ta del av Svenska Läkaresällskapets livesändningar och inspelningar med intressanta seminarier och debatter. Se länken nedan.

SLS Youtubekanal

Seminarier på film från CAMM

Ta del av inspelade seminariefilmer från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Se länken nedan.

Seminarier på film från CAMM

AMM i Göteborg anordnar webbinarier

Arbets- och miljömedicin i Göteborg kommer framöver att ha regelbundna webbseminarier cirka en gång per månad. Dessa tar upp områden relaterade till Arbets- och miljömedicin och vänder sig till alla intresserade. Se mer information på länken: www.amm.se 

Avhandling – Cobalt in the hard metal production industry – exposure via inhalation and skin and the inflammatory response in human keratinocytes

Den 9 oktober försvarade Maria Klasson vid Arbets- och miljömedicin i Örebro sin avhandling om exponering av kobolt via andningsvägar och hud inom hårdmetalltillverkningen och påverkan på hudceller. För mer information, se Abstrakt avhandling

Avhandling – Är det farligt att bo i förorenade områden?

Den 22 november 2019 försvarade Ingela Helmfrid, vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, sin avhandling ”Exposure and body burden of environmental pollutants and risk of cancer in historically contaminated areas”.

För mer information, se länkarna nedan.

Förorenade områden – En hälsorisk???

Sammanfattning_Avhandling_Ingela_Helmfrid_2019

Avhandling – Exposure to air pollution in the work and residential environment during pregnancy and adverse birth effects

Den 8 november 2019 försvarade Filip Norlén, IMM, Karolinska institutet, sin avhandling ”Exposure to air pollution in the work and residential environment during pregnancy and adverse birth effects”.

En av artiklarna med open access, se länken nedan.

Occupational exposure to organic particles and combustion products during pregnancy and birth outcome in a nationwide cohort study in Sweden