ARM lämnar remissvar i frågor som berör arbets- och miljömedicin.

På den här sidan hittar du våra remissvar.

Remissvar

ARM´s remissvar gällande god och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

Remissvar SOU 2021_6_1