ARM lämnar remissvar i frågor som berör arbets- och miljömedicin.

På den här sidan hittar du våra remissvar.

Remissvar

ARMs remissvar gällande ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) samt Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

Remissvar SOU 2023:59 och SOU 2023:19

ARMs remissvar gällande god och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

Remissvar SOU 2021_6_1