Dator

Sektionen för arbets- och miljömedicin blir medlemsförening i SLS

I maj 2020 beslutade Svenska Läkaresällskapets (SLS) fullmäktige att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening. I samma omgång blev ARM invald som medlemsförening istället för att vara en sektion och beslutet gäller från och med den 1 januari 2021. Som medlemsförening i SLS ansluts ARM med hela vårt medlemsantal och utövar inflytande i organisationen samt betalar avgift till SLS i relation till antalet läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar i föreningen blir föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner.

Fördelar för alla våra medlemmar – som blir föreningsanknutna medlemmar i SLS:

  • Kan delta i SLS programverksamhet till kraftigt reducerat pris.
  • Kan nyttja rum och bibliotek i SLS hus på Klara Östra Kyrkogatan 10 i Stockholm.
  • Kan (gäller läkare) söka SLS forskningsanslag.
  • Betydligt lägre kostnad för läkare jämfört med den avgiften medlemmar betalar till SLS i dag för samma medlemsnytta. Istället för att läkare betalar medlemsavgift direkt till SLS samlar ARM in den del av medlemsavgiften som går till SLS. Avgiften till ARM är fortsatt 150 kr/år.

Medlemsavgift

Genom att betala medlemsavgiften stödjer du föreningens arbete och bidrar bland annat till att årliga vetenskapliga konferenser kan anordnas och att stipendier kan betalas ut för deltagande vid internationella vetenskapliga möten och konferenser. Under fliken Stipendier ges mer information.

Följande medlemsavgifter gäller från 2024-01-01:

  • Läkare 250 kr
  • Annan profession än läkare: 150 kr

ARM behöver ange dina medlemsuppgifter till SLS           

Som medlemsförening kommer ARM betala en årlig medlemsavgift till SLS baserat på vår storlek. För att SLS ska kunna beräkna vilken avgift ARM ska betala behöver vi kunna rapportera in följande information om våra medlemmar till SLS:

  • Namn
  • Adress (gatunamn, gatunummer, postnummer, ort, land)
  • E-post
  • Medlemskategori: (1) Annan profession än läkare, (2) Läkare, (3) AT-läkare, (4) Pensionerad läkare, (5) Läkare som är med i flera medlemsföreningar i SLS

Medlem som betalat medlemsavgift och uppgett e-postadress godkänner att ARM använder den kontaktinformationen för utskick som rör ARMs verksamhet. Se nedan om dataskyddsförordningen (GDPR) och om hur ARM hanterar medlemsuppgifter.

Betalning

Medlemsavgiften betalas in till Plusgiro 661610-6 alternativt till Swish-numret: 1232780310.

Maila till vår kassör Florencia Harari (florencia.harari@amm.gu.se) och ange ditt namn, adress (gatunamn, gatunummer, postnummer, ort och land), e-postadress och medlemskategori (se ovan) som du vill att vi sparar i vårt medlemsregister.

Medlemmar som inte betalat avgiften på två år anses ha utträtt ur sektionen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Att vi skickar e-post till dig beror på att du har betalat medlemsavgift i föreningen för Arbets- och miljömedicin (ARM) inom Svenska Läkaresällskapet. Vi sparar bara de uppgifter som är relevanta för oss för att vi ska kunna bedriva vår stadgereglerade verksamhet. Vi måste behandla personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva våra olika aktiviteter såsom att genomföra arrangemang, kommunicera med medlemmar samt hantera ekonomiska transaktioner. Endast de personer i ARM som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kommer endast dela dina personuppgifter med Svenska Läkaresällskapet.

Det samma gäller för SLS, vi har bifogat deras integritetspolicy om du vill veta mera om hur de hanterar dina uppgifter, se länken SLS integritetspolicy

Överföring av personuppgifter från ARM till SLS kommer att ske direkt till en säker databas.

Har du frågor rörande medlemsreformen är du välkommen att kontakta:

Martin Tondel, styrelsemedlem, martin.tondel@medsci.uu.se

Florencia Harari, kassör, florencia.harari@amm.gu.se