ARM är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet som samlar alla yrkesgrupper som är verksamma inom arbets- och miljömedicin, vare sig det är klinik eller företagshälsovård.

Vi arbetar för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning, utbildning och utveckling. Föreningen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.

Aktuellt

Save the date: ARMs höstmöte arrangeras 27-28 november.

Höstmötet arrangeras digitalt, program och mer information kommer under tidig höst.

Save the date: Etikdagen 2024

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund bjuder in till en gemensam etikdag den 19 november 2024. Årets tema är AI & etiken, mer information finns här.

Debatt: ”Riktlinjerna för hälsodata otydliga”

Regeringen uppmanas till tre krafttag för att ta vara på potentialen i Sveriges hälsodata, skriver representanter för 34 organisationer, däribland Svenska Läkaresällskapet, som står bakom en ny rapport.

Följ länken för att läsa mer eller ta del av rapporten: Hälsodata – till er tjänst! Tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta

Berzelius Symposium 110: TBE in clinical practice 2024

Den 4:e till 5:e oktober arrangerar svenska läkaresällskapet ett Berzeliussymposium om TBE i Göteborg. Berzeliussymposiet vänder sig läkare, forskare, beslutsfattare och andra intresserade, och är en återkommande internationell, vetenskaplig konferens inom aktuella medicinska frågor. Registreringen öppnar i maj, och mer information om symposiet finns här.

Save the date: SLS temadag om BT den 24 september 2024

Svenska Läkaresällskapet bjuder in till temadag om bastjänstgöring (BT) den 24 september 2024, kl. 10.30-17.00, Malmö Arena. Läs mer här.

Medlemsmöte kl 14:00-15:00 den 29 maj

Välkommen på medlemsmöte kl 14:00-15:00 den 29 maj i samband med det Arbets- och miljömedicinska vårmötet i Örebro.

Vi välkomnar medlemmar och alla som är nyfikna på vad föreningen arbetar med till vårt möte den 29 maj. Under mötet kommer vi presentera föreningen lite närmare och påbörja arbetet med planeringen av höstmötet som årligen arrangeras av ARM. Syftet med höstmötet är att vara ett forum för debatt om aktuella ämnen samt en möjlighet att få presentera egna forskningsprojekt där doktorander och juniora forskare välkomnas särskilt att delta med muntliga presentationer.

Medlemsmötet kommer att hållas i Arbets- och miljömedicins lokaler på våning 2, i F-huset, Universitetssjukhuset i Örebro (Förmöten • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se). För de som vill medverka digitalt används länken: https://uu-se.zoom.us/j/62414814954

ARM har lämnat remissvar över betänkandet Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) samt Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19.

Remissvar SOU 2023:59 och SOU 2023:19

Lyssna på Global hälsa-podden

Lyssna bland annat på ett avsnitt med Anders Nordström som har lång och gedigen erfarenhet av att jobba med global hälsa och representera Sverige i global hälsa-sammanhang. Du hittar avsnittet här.

ARM har varit med och skrivit en viktig debattartikel i Dagens medicin med förslag om vad som kan satsas på för att förbättra vården. Hård ansträngd hälso- och sjukvård

Ur debattartikeln:

”En välfungerande sjukvård är avgörande för att samhället ska kunna möta en åldrande befolkning med allt större vårdbehov, krig och kriser, framtida pandemier och klimatförändringarnas påverkan på vår hälsa. Fem områden som kräver åtgärder: 

1. Stärk primärvården.
2. Åtgärda vårdplatsbristen.
3. Satsa på fortbildning och forskning.
4. Säkerställ vård efter behov. 
5. Minska detaljstyrningen och inför tillitsbaserad styrning

Slutligen, låt oss en gång för alla slå fast – tillfälliga satsningar löser inte problemen i hälso- och sjukvården.”

Läs artikel nedan:

Debattartikel

Medlemsinformation

Medlemsavgift i ARM: 

Nya -förenklade- medlemsavgifter beslutades under ARMs årsmöte 2023 och gäller från 2024-01-01:

  • Läkare: 250 kr
  • Annan profession än läkare: 150 kr

Medlemsavgiften betalas till Plusgiro 661610–6 alternativt till Swish-numret: 1232780310.

Har du frågor kring medlemsavgiften, vänligen kontakta vår kassör florencia.harari@amm.gu.se

Hemsidan senast ändrad av Jessika Hagberg den 4 juli 2024