ARM är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet som samlar alla yrkesgrupper som är verksamma inom arbets- och miljömedicin, vare sig det är klinik eller företagshälsovård.

Vi arbetar för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning, utbildning och utveckling. Föreningen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.

Aktuellt

Årsmötet

Tack alla som deltog på årsmötet.

Protokollet är nu inlagt under fliken medlem och Protokoll och verksamhetsberättelse

Medlemsavgift i ARM: 

  • Annan profession än läkare: 150 kr
  • Läkare: 290 kr
  • AT-läkare: 220 kr
  • Pensionerad läkare: 220 kr
  • Läkare som är medlem i flera medlemsföreningar i SLS: 220 kr

Medlemsbrev februari 2022

Välkomna på Vårmötet i Uppsala 12 – 13 maj

Konferensen riktar sig till verksamma inom arbets- och miljömedicin, företagshälsa och personer som är intresserade av senaste nytt inom arbetsmiljö, inomhusmiljö och yttre miljö.

Vid anmälan, kom ihåg att även boka in deltagande i något eller några av de förmötena som sker från och med 11 maj

För anmälan

Medicinska kontroller i arbetslivet

AMM i Uppsala anordnar en utbildning i Medicinska kontroller i arbetslivet 10 -14 oktober 2022

https://ammuppsala.se/utbildningar/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-3/

Klimat och hälsa

Svenska läkarsällskapet ordnar ett symposium om klimat och hälsa de 21 – 22 september 2022 under rubriken: “It is all connected-what saves the planet saves our health”

För mer information och anmälan

 

Hemsidan senast ändrad av Gunilla Käller den 30 mars 2022