ARM är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet som samlar alla yrkesgrupper som är verksamma inom arbets- och miljömedicin, vare sig det är klinik eller företagshälsovård.

Vi arbetar för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning, utbildning och utveckling. Föreningen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.

Aktuellt

Hård ansträngd hälso- och sjukvård

ARM har varit med och skrivit en viktig debattartikel i Dagens medicin med förslag om vad som kan satsas på för att förbättra vården.

Ur debattartikeln:

”En välfungerande sjukvård är avgörande för att samhället ska kunna möta en åldrande befolkning med allt större vårdbehov, krig och kriser, framtida pandemier och klimatförändringarnas påverkan på vår hälsa. Fem områden som kräver åtgärder: 

1. Stärk primärvården.
2. Åtgärda vårdplatsbristen.
3. Satsa på fortbildning och forskning.
4. Säkerställ vård efter behov. 
5. Minska detaljstyrningen och inför tillitsbaserad styrning

Slutligen, låt oss en gång för alla slå fast – tillfälliga satsningar löser inte problemen i hälso- och sjukvården.”

Läs artikel nedan:

Debattartikel

Höstmöte 29/11 – 30/11

Äntligen dags för årets digitala Höstmöte som innehåller fyra spännande och aktuella områden; Vibrationer och handintensivt arbete, Psykosocial arbetsmiljö, Samskapande forskning – “participatory research” och Miljömedicin. Vi tror att det finns många inom företagshälsovården, på AMM kliniker och inom andra områden som kommer finna programmet matnyttigt och intressant.

Mötet är kostnadsfritt.

Höstmöte-29-30-november-2022-Program

För anmälan 

Mötet är kostnadsfritt men vi ser gärna att man, oberoende profession, är medlem i Läkarsällskapets förening för Arbets- och Miljömedicin (ARM)

  • Annan profession än läkare: 150 kr
  • Läkare: 290 kr
  • AT-läkare: 220 kr
  • Pensionerad läkare: 220 kr
  • Läkare som är medlem i flera medlemsföreningar i SLS: 220 kr

Etikdagen 24 november 2022

Etikdagen kommer bland annat handla om utmaningar under kriser utifrån olika perspektiv. Under dagen kommer man att få ta del av Socialstyrelsens kunskapsstöd rörande hur vården bör prioritera i händelse av krig, kris och katastrofer – när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna. Vidare kommer vi att belysa begreppet ”Vård som inte kan anstå”, krigssjukvården samt gränssnittet mellan försvaret och civilsamhällets sjukvård. Slutligen diskuteras varför vi tenderar att mer självklart välkomna människor som är närmare oss kulturellt och geografiskt än andra och vad detta betyder för rätten till hälsa som en mänsklig rättighet.

För mer information och anmälan

Årsmötet

Tack alla som deltog på årsmötet.

Protokollet är nu inlagt under fliken medlem och Protokoll och verksamhetsberättelse

Medlemsavgift i ARM: 

  • Annan profession än läkare: 150 kr
  • Läkare: 290 kr
  • AT-läkare: 220 kr
  • Pensionerad läkare: 220 kr
  • Läkare som är medlem i flera medlemsföreningar i SLS: 220 kr

Medlemsbrev februari 2022

Medicinska kontroller i arbetslivet

AMM i Uppsala anordnar en utbildning i Medicinska kontroller i arbetslivet 10 -14 oktober 2022

https://ammuppsala.se/utbildningar/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-3/

 

Hemsidan senast ändrad av Gunilla Käller den 15 november 2022