Här ser du vilka som ingår i föreningens styrelse.

Anna-Carin Olin
Ordförare
E-post

Karin Grahn
Vice ordförande
E-post

Florencia Harari
Kassör
E-post

Katrin Dierschke
Ledamot
E-post

Jessika Hagberg
Webbansvarig
E-post

Martin Tondel
Ledamot, ARMs representant till Svenska Läkaresällskapet
E-post

Antonia Jacobaeus
Ledamot
E-post

Charlotte Wåhlin
Ledamot
E-post