Här ser du vilka som ingår i föreningens styrelse.

Martin Tondel
Ordförare, ARMs representant i Svenska Läkaresällskapet
E-post

Florencia Harari
Kassör
E-post

Katrin Dierschke
Sekreterare
E-post

Jessika Hagberg
Webbansvarig
E-post

Karin Grahn
Ledamot
E-post

Ingrid Liljelind
Ledamot
E-post

Carl Antonson
Ledamot
E-post

Sandra Ekström
Ledamot
E-post

Marta Kisiel
Ledamot
E-post