Här ser du vilka som ingår i föreningens styrelse.

Ingela Helmfrid
Ordförande
E-post

Anna-Carin Olin
Vice ordförare
E-post

Maria Assenhöj
Kassör
E-post

Eva Dock
Sekreterare
E-post

Gunilla Käller
Webbansvarig
E-post

Martin Tondel
Ledamot, ARMs representant till Svenska Läkaresällskapet
E-post

Marika Drijovska
Ledamot
E-post

Håkan Tinnerberg
Ledamot
E-post

Caisa Laurell
Ledamot
E-post