Den 13-14 november hölls årets höstmöte i Örebro.

Temat för 2019 års höstmöte var Möjligheter och utmaningar för arbets- och miljömedicinsk forskning. Plenarföreläsningarna handlade om att allt färre svarar på enkäter idag och att färre exponeringsmätningar utförs. Hur ska vi hantera detta för att kunna göra bra bedömningar? Hur förbereder vi oss inför framtiden med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning? Vilka rättsliga och samhällsvetenskapliga utmaningar i form av transparens, ansvar, mänskliga värderingar och påverkan på arbetslivet kommer vi att ställas inför med AI?

Höstmötet är en mötesplats för alla verksamma inom arbets-och miljömedicin. Mötet är ett forum för debatt om aktuella ämnen samt en möjlighet att få presentera egna större eller mindre forskningsprojekt med efterföljande diskussion, chans till nya infall och/eller nya samarbetspartners.

Arrangörer för höstmötena är Svenska Läkaresällskapets sektion för arbets- och miljömedicin (ARM) i samarbete med de Arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet. Höstmötet 2019 arrangerades i samarbete med Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Örebro.

Mer information om höstmötet i Örebro finns under länken nedan. Där finns även möjlighet att ladda ned flertalet presentationer.

https://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets–och-miljomedicinska-kliniken/Utbildning1/Tidigare-utbildningar/Hostmote-2019/

Förra årets höstmöte

2018 anordnades höstmötet i Uppsala. Besök Arbets- och miljömedicin i Uppsalas webbplats för att ta del av material från konferensen.