Här kan du ladda ner protokoll från styrelsens möten.

ARMs årsmöte 2022-03-14

Dagordning Årsmöte ARM 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Bokslut och budget 2021

Kassörens berättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

 

ARMs årsmöte 2021

Den 6 februari hade ARM sitt årsmöte. Dagordning, bokslut och budget samt förslag på nya stadgar finner du via nedanstående länkar. Protokollet från årsmötet och verksamhetsberättelse finner du under fliken Medlem/Protokoll och verksamhetsberättelse.

Dagordning

Årsmöte ARM 2020

; Bokslut och budget

Förslag stadgeändringar för att bli medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet

Du betalar årets medlemsavgift genom att sätta in 150 kr på plusgiro 661610-6 och ange ditt namn och e-postadress.

2019

Länk till protokoll…