Vi finns till för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning, utbildning och utveckling. Sektionen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.

Alla verksamma inom arbets- och miljömedicin, oavsett yrkeskategori, är välkomna som medlemmar i föreningen.

Aktuellt

ARMs årsmöte den 6 februari

Hej alla!

Välkomna till ARMs digitala årsmöte den 6/2, kl. 13.00-15.00. Dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut och budget samt förslag på nya stadgar finner du via nedanstående länkar.

Dagordning Årsmöte ARM 2020; Verksamhetsberättelse 2019; Bokslut och budget; Förslag stadgeändringar för att bli medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet

Det är nu även dags att betala årets medlemsavgift. Det gör du genom att sätta in 150 kr på plusgiro 661610-6 och ange ditt namn och e-postadress.

Delta i årsmötet genom att klicka på länken nedan:

https://ki-se.zoom.us/j/913420391

Styrelsen i ARM genom

Gun Johansson, ordförande

22 januari: Frukostseminarium om den hälsosamma staden

Riksdagens friskvårdsnätverk arrangerar frukostseminarium i samarbete med Svenska Läkaresällskapets nyinrättade kommitté för prevention och folkhälsa. Seminariet vänder sig endast till specialinbjudna. Se länken för mer information.

Tid: 22 januari, 08.00-09.00. Frukost serveras från 07.30.
Plats: Riksdagen, RÖ2-10, ingång Norrbo 1, medtag legitimation.

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/den-halsosamma-staden2/

Vårmötet 2020 i Umeå

Boka in redan nu nästa Arbets- och miljömedicinska Vårmöte i Umeå den 13-15 maj, 2020. Temat för konferensen är ”Hållbarhet”. Sista anmälningsdag för early bird är den 14 februari. För mer information, se länken nedan.

Vårmöte 2020

Yrke som orsak till lungsjukdom

Viktigt att överväga yrke som orsak till lungsjukdom. I en intressant artikel i Läkartidningen sammanfattas en litteraturöversikt om den kvantitativa betydelsen av exponeringar på arbetsplatsen för uppkomst av icke-malign lungsjukdom. Ett av huvudbudskapen är att exponeringar på arbetet kan förklara insjuknandet hos mer än var tionde vuxen med astma, KOL, lungfibros eller pneumoni. Se nedan länk för mer information.

https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2019/11/Viktigt-att-overvaga-yrke-som-orsak-till-lungsjukdom/://

Höstmötet 2019

Årets Höstmöte den 13-14 november  i Örebro är nu avklarad. Temat för konferensen var ”Möjligheter och utmaningar för arbets- och miljömedicinsk forskning” och under två dagar vi fick lyssna på många intressanta och tankeväckande föredrag. Uppskattat var också möjligheten att nätverka med varandra. Under fliken Höstmöte 2019 på denna hemsida finns mer information och där finns en länk till de presentationer som gavs under konferensen.

Avhandling – Är det farligt att bo i förorenade områden?

Den 22 november 2019 försvarade Ingela Helmfrid, vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, sin avhandling ”Exposure and body burden of environmental pollutants and risk of cancer in historically contaminated areas”.

För mer information, se länkarna nedan.

Förorenade områden – En hälsorisk???

Sammanfattning_Avhandling_Ingela_Helmfrid_2019

Avhandling – Exposure to air pollution in the work and residential environment during pregnancy and adverse birth effects

Den 8 november 2019 försvarade Filip Norlén, IMM, Karolinska institutet, sin avhandling ”Exposure to air pollution in the work and residential environment during pregnancy and adverse birth effects”.

En av artiklarna med open access, se länken nedan.

Occupational exposure to organic particles and combustion products during pregnancy and birth outcome in a nationwide cohort study in Sweden

SLS Youtubekanal och CAMMs seminarier på film

Ta del av Svenska Läkaresällskapets livesändningar och inspelningar med intressanta seminarier och debatter. Du kan också titta på inspelade seminarier från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Se länkarna nedan.

SLS Youtubekanal

Filmseminarier från CAMM

Årets stipendiater 2019

Doktoranderna Kristina Eliasson, Uppsala universitet och Ylva Sjöström, Arbets- och miljömedicin, Örebro, har av ARM beviljats var sitt resestipendium på 10.000 kr. Ta del av deras erfarenheter under fliken Stipendier.

Utbildning

Här visar vi aktuella kurser, seminarier, fortbildningsdagar, möten etc. som är relevanta för oss inom arbets- och miljömedicin. Fler kommande tillfällen och mer detaljerad information finns under fliken Utbildning.

4-5 mars 2020: Kurs om Metaller och hälsa

Arbets- och miljömedicin i Göteborg anordnar en 2-dagarskurs om metaller och hälsa. Läs mer om kursen nedan.

Metaller och hälsa

15-17 mars 2020: Symposium om ”Environmental Illness Today”

I Uppsala anordnas ett symposium om miljökänslighet inom följande teman: engelsk litteratur, sociologi, medicinhistoria, experimentell psykologi, informationsvetenskap, psykiatri, allmän miljökänslighet, byggnadsrelaterad ohälsa, elöverkänslighet, juridik, medicinsk antropologi samt myndigheter. Se nedan länk för mer information.

http://ammuppsala.se/utbildningar/symposium-environmental-illness-today

Möte om hälsorelaterad miljöövervakning

Naturvårdsverket tillsammans med Lunds universitet anordnar mötet den 6-7 maj på Medicon Village i Lund. Se länken nedan för mer information.

https://www.hami2020.event.lu.se/

Swedish Global Health Conference Malmö 2020

Den 24-25 november 2020, Lunds universitet, Malmö. Se länken nedan för mer information.

Swedish Global Health Conference 2020

EUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

EU-parlamentet har nyligen utfärdat ett direktiv för att skydda arbetare från exponering för carcinogener och mutagener i arbetsmiljön. Direktivet innehåller en lista med s.k. bindande gränsvärden för ett antal ämnen. Av särskild betydelse är att EU nu fastställer ett gränsvärde för avgaser från dieselmotorer.

Läs mer om detta här:

EUs direktiv carcinogener

Per Gustavsson som skrivit texten är professor och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm och vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Hemsidan senast ändrad av Anita Gidlöf Gunnarsson den 20 januari, 2020