Vi finns till för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning och utveckling. Sektionen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.

Alla verksamma inom arbets- och miljömedicin, oavsett yrkeskategori, är välkomna som medlemmar i föreningen.

Aktuellt

Dags att söka årets stipendier!

ARM utlyser 3 stipendier om vardera 10 000 kr för att möjliggöra för företrädesvis doktorander och nydisputerade inom sektionens verksamhet att presentera resultat vid internationella möten och konferenser. Sökande ska vara medlem i sektionen.

Sista ansökningsdag är 2019-04-01.

För mer information, se under fliken Stipendier.

Förra årets stipendiater var Adam Stjernbrandt och Viktoria Wahlström.

 

Vårmötet 2019

Årets Vårmöte går av stapeln i Göteborg den 16-17 maj, 2019. Om du ännu inte anmält dig till Vårmötet kan du se programmet och anmäla dig på nedanstående länk. Sista anmälningsdag är den 7 maj 2019 med reservation för fullbokning.

Vårmötet 2019

Höstmötet 2019

Boka in redan nu nästa Höstmöte i Örebro den 13-14 november 2019. Mer information om höstmötet kommer snart.