Vi finns till för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning och utveckling. Sektionen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.

Alla verksamma inom arbets- och miljömedicin, oavsett yrkeskategori, är välkomna som medlemmar i föreningen.

Aktuellt

Kommande kurs om Myndigheter – en översikt

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) anordnar en kurs som ska ge en översikt över de nationella myndigheter som Arbets- och miljömedicin samverkar med i olika frågor. Kursen utgår från myndigheternas uppdrag, men behandlar även frågor relaterade till miljöbalken, ansvarsfördelning/uppföljning av miljökvalitetsmålen, globala målen för hållbar utveckling samt Agenda 2030. Kursen vänder sig till dig som är nyanställd på någon av de arbets- och miljömedicinska enheterna eller är handläggare på en berörd myndighet.

Datum för kursen är 27-28 november 2019. Läs mer om kursen på länken nedan:

http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/myndighetskurs/

EUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

EU-parlamentet har nyligen utfärdat ett direktiv för att skydda arbetare från exponering för carcinogener och mutagener i arbetsmiljön. Direktivet innehåller en lista med s.k. bindande gränsvärden för ett antal ämnen. Av särskild betydelse är att EU nu fastställer ett gränsvärde för avgaser från dieselmotorer.

Läs mer om detta här:

EUs direktiv carcinogener

Per Gustavsson som skrivit texten är professor och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm och vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Vårmötet 2019

Årets Vårmöte går av stapeln i Göteborg den 16-17 maj, 2019. Om du ännu inte anmält dig till Vårmötet kan du se programmet och anmäla dig på nedanstående länk. Sista anmälningsdag är den 7 maj 2019 med reservation för fullbokning.

Vårmötet 2019

Höstmötet 2019

Boka in redan nu nästa Höstmöte i Örebro den 13-14 november 2019. Mer information om höstmötet kommer snart.