Vi finns till för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning, utbildning och utveckling. Sektionen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.

Alla verksamma inom arbets- och miljömedicin, oavsett yrkeskategori, är välkomna som medlemmar i föreningen.

Aktuellt

Höstmötet 2019

Årets Höstmöte närmar sig. Den här gången är vi i Örebro den 13-14 november 2019. Temat för konferensen är ”Möjligheter och utmaningar för arbets- och miljömedicinsk forskning”. Mer information om höstmötet finns under fliken Höstmöte 2019 på denna hemsida.

Avhandling – Exposure to air pollution in the work and residential environment during pregnancy and adverse birth effects

Den 8 november 2019 är det dags för Filip Norlén, IMM, Karolinska institutet,  att försvara sin avhandling ”Exposure to air pollution in the work and residential environment during pregnancy and adverse birth effects”.

Tid och plats: Klockan 13.15 i lokalen Rockefeller, Nobels väg 11, Campus Solna. För mer information, se länken nedan.

https://nyheter.ki.se/disputation-filip-norlen

Avhandling – Är det farligt att bo i förorenade områden?

Den 22 november 2019 försvarar Ingela Helmfrid, vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, sin avhandling ”Exposure and body burden of environmental pollutants and risk of cancer in historically contaminated areas”.

Tid och plats: Klockan 13.00 i Birgittasalen, Hälsans hus, Ingång 15, Campus US/Universitetssjukhuset i Linköping.

För mer information, se länken nedan.

Sammanfattning_Avhandling_Ingela_Helmfrid_2019

SLS Youtubekanal och CAMMs seminarier på film

Ta del av Svenska Läkaresällskapets livesändningar och inspelningar med intressanta seminarier och debatter. Du kan också titta på inspelade seminarier från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Se länkarna nedan.

SLS Youtubekanal

Filmseminarier från CAMM

Vårmötet 2020 i Umeå

Boka in redan nu nästa Arbets- och miljömedicinska Vårmöte i Umeå den 13-15 maj, 2020. Temat för konferensen är ”Hållbarhet”. För mer information, se länken nedan.

Vårmöte 2020

Årets stipendiater 2019

Doktoranderna Kristina Eliasson, Uppsala universitet och Ylva Sjöström, Arbets- och miljömedicin, Örebro, har av ARM beviljats var sitt resestipendium på 10.000 kr. Grattis och lycka till med presentationerna av er forskning!

Utbildning

Här visar vi aktuella kurser, seminarier, fortbildningsdagar, möten etc. som är relevanta för oss inom arbets- och miljömedicin. Fler kommande tillfällen och mer detaljerad information finns under fliken Utbildning.

2019-11-20: Global hälsa och hållbar utveckling

Svenska Läkaresällskapet anordnar denna fortbildningsdag.  Läs mer på länken. https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/global-halsa-och-hallbar-utveckling2/

2019-11-27 till 28: Kurs om Myndigheter – en översikt

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) anordnar en 2-dagarskurs som ska ge en översikt över de nationella myndigheter som Arbets- och miljömedicin samverkar med i olika frågor. Kursen vänder sig till dig som är nyanställd på någon av de arbets- och miljömedicinska enheterna eller är handläggare på en berörd myndighet. Läs mer om kursen här. http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/myndighetskurs/

EUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

EU-parlamentet har nyligen utfärdat ett direktiv för att skydda arbetare från exponering för carcinogener och mutagener i arbetsmiljön. Direktivet innehåller en lista med s.k. bindande gränsvärden för ett antal ämnen. Av särskild betydelse är att EU nu fastställer ett gränsvärde för avgaser från dieselmotorer.

Läs mer om detta här:

EUs direktiv carcinogener

Per Gustavsson som skrivit texten är professor och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm och vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.