Vi finns till för att främja arbets- och miljömedicinsk forskning, utbildning och utveckling. Sektionen anordnar exempelvis höstmöten, utlyser stipendier, besvarar remisser och bevakar utvecklingen inom Svenska Läkaresällskapet.

Alla verksamma inom arbets- och miljömedicin, oavsett yrkeskategori, är välkomna som medlemmar i föreningen.

Aktuellt

Höstmötet 2019

Årets Höstmöte den 13-14 november  i Örebro är nu avklarad. Temat för konferensen var ”Möjligheter och utmaningar för arbets- och miljömedicinsk forskning” och under två dagar vi fick lyssna på många intressanta och tankeväckande föredrag. Uppskattat var också möjligheten att nätverka med varandra. Under fliken Höstmöte 2019 på denna hemsida finns mer information och där kommer att finnas en länk till de presentationer som gavs under konferensen.

Avhandling – Är det farligt att bo i förorenade områden?

Den 22 november 2019 försvarar Ingela Helmfrid, vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, sin avhandling ”Exposure and body burden of environmental pollutants and risk of cancer in historically contaminated areas”.

Tid och plats: Klockan 13.00 i Birgittasalen, Hälsans hus, Ingång 15, Campus US/Universitetssjukhuset i Linköping.

För mer information, se länken nedan.

Sammanfattning_Avhandling_Ingela_Helmfrid_2019

Avhandling – Exposure to air pollution in the work and residential environment during pregnancy and adverse birth effects

Den 8 november 2019 försvarade Filip Norlén, IMM, Karolinska institutet, sin avhandling ”Exposure to air pollution in the work and residential environment during pregnancy and adverse birth effects”.

För mer information, se länken nedan.

https://nyheter.ki.se/disputation-filip-norlen

SLS Youtubekanal och CAMMs seminarier på film

Ta del av Svenska Läkaresällskapets livesändningar och inspelningar med intressanta seminarier och debatter. Du kan också titta på inspelade seminarier från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Se länkarna nedan.

SLS Youtubekanal

Filmseminarier från CAMM

Vårmötet 2020 i Umeå

Boka in redan nu nästa Arbets- och miljömedicinska Vårmöte i Umeå den 13-15 maj, 2020. Temat för konferensen är ”Hållbarhet”. För mer information, se länken nedan.

Vårmöte 2020

Årets stipendiater 2019

Doktoranderna Kristina Eliasson, Uppsala universitet och Ylva Sjöström, Arbets- och miljömedicin, Örebro, har av ARM beviljats var sitt resestipendium på 10.000 kr. Ta del av deras erfarenheter under fliken Stipendier.

Utbildning

Här visar vi aktuella kurser, seminarier, fortbildningsdagar, möten etc. som är relevanta för oss inom arbets- och miljömedicin. Fler kommande tillfällen och mer detaljerad information finns under fliken Utbildning.

2019-11-27 till 28: Kurs om Myndigheter – en översikt

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) anordnar en 2-dagarskurs som ska ge en översikt över de nationella myndigheter som Arbets- och miljömedicin samverkar med i olika frågor. Kursen vänder sig till dig som är nyanställd på någon av de arbets- och miljömedicinska enheterna eller är handläggare på en berörd myndighet. Läs mer om kursen här. http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/myndighetskurs/

EUs gränsvärden för carcinogener i arbetsmiljön

EU-parlamentet har nyligen utfärdat ett direktiv för att skydda arbetare från exponering för carcinogener och mutagener i arbetsmiljön. Direktivet innehåller en lista med s.k. bindande gränsvärden för ett antal ämnen. Av särskild betydelse är att EU nu fastställer ett gränsvärde för avgaser från dieselmotorer.

Läs mer om detta här:

EUs direktiv carcinogener

Per Gustavsson som skrivit texten är professor och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm och vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.