Här samlar vi utbildningar, kurser, webbinarier och annat som är relevant för oss inom arbets- och miljömedicin.

Just nu är Höstmötet 2019 aktuellt.

SLS Youtubekanal

Ta del av Svenska Läkaresällskapets livesändningar och inspelningar med intressanta seminarier och debatter. Se länken nedan.

SLS Youtubekanal

Seminarier på film från CAMM

Ta del av inspelade seminariefilmer från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Se länken nedan.

Seminarier på film från CAMM

Kurs om Myndigheter – en översikt

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) anordnar en kurs som ska ge en översikt över de nationella myndigheter som Arbets- och miljömedicin samverkar med i olika frågor. Kursen utgår från myndigheternas uppdrag, men behandlar även frågor relaterade till miljöbalken, ansvarsfördelning/uppföljning av miljökvalitetsmålen, globala målen för hållbar utveckling samt Agenda 2030. Kursen vänder sig till dig som är nyanställd på någon av de arbets- och miljömedicinska enheterna eller är handläggare på en berörd myndighet.

Datum för kursen är 27-28 november 2019. Läs mer om kursen på länken nedan.

http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/myndighetskurs/

Fortbildningsdag i lungfunktion och spirometri

  • Datum: 28 november 2019
  • Tid: 08.30 – 16.00
  • Plats: Konferenslokal Berguven, F-hus, entré F1, hiss F1, våning 1, Universitetssjukhuset Örebro

Kursdagen vänder sig till sjuksköterskor som är verksamma inom företagshälsovård och som vill uppdatera sina kunskaper på området. Se nedan länk för mer information.

Fortbildningsdag i lungfunktion och spirometri

Kurs om graviditet, arbete och omgivningsmiljö

  • Datum: 09-10 december 2019
  • Tid: 08.30 – 16.30
  • Plats: Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10, i Stockholm. Lokal Tor.

En tvådagarskurs för ST-läkare och nyblivna specialister som belyser de exponeringar i arbete och omgivningsmiljö man behöver känna till och kunna värdera för att göra en riskbedömning vid graviditet. Se nedan länk för mer information.

Graviditet, arbete och omgivningsmiljö

Kurs – Metaller och hälsa

Den 4-5 mars 2020 ger AMM i Göteborg kursen ”Metaller och hälsa”.

Mer information och möjlighet att anmäla sig, se länk nedan.

Metaller och hälsa