Dator

Medlemsavgift

Genom att betala medlemsavgiften stödjer du föreningens arbete och bidrar bland annat till att årliga vetenskapliga konferenser kan anordnas och att stipendier kan betalas ut för deltagande vid internationella vetenskapliga möten och konferenser. Under fliken Stipendier ges mer information.

Medlemsavgiften är 150 kr för år 2019.

Betalning

Betala till Plusgiro 661610-6. Ange ditt namn och e-postadress som meddelande i betalningen.

Medlemmar som inte betalat avgiften på två år anses ha utträtt ur sektionen.