Här berättar stipendiat 2018 Albin Stjernbrandt om sin konferensresa till Seattle.


Namn: Albin Stjernbrandt

Institution och befattning: Doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin.

Beskrivning av aktiviteten och dess syfte: Jag deltog på 7th American Conference on Human Vibration som gick av stapeln i Seattle, Washington mellan den 12:e och 15:e juni. Konferensen lockade ett 80-tal forskare från bland annat USA, Kanada, Australien, Skottland, Sverige, Frankrike och Polen. Syftet med konferensen var att presentera de senaste rönen inom vibrationsskadeforskning.

Flera av symptomen som ses vid en vibrationsskada kan också framkallas av köldskador som t. ex. förfrysningar, och många av de personer som exponeras för vibrationer är också utsatta för kraftig omgivningskyla. Därför sågs ett tydligt tema där forskning från flera subarktiska områden presenterades. Bland annat hölls ett antal intressanta föredrag från en kanadensisk forskargrupp som studerat gruvarbetare och jordbruksarbetare i den rurala provinsen Saskatchewan. Det fanns flera likheter mellan norra Sverige och Saskatchewan vad gäller både exponeringsfaktorer och skadeutfall, och vi inledde diskussioner om ett kommande forskningssamarbete.

Konferensen inleddes tisdag kväll med en informell middag på konferenshotellet, Cedarbrook Lodge. Trots dess närhet till Seattles stora flygplats kändes hotellet som en undanskymd oas med fina trädgårdar och vandringsstråk. Konferensen var planerad som en enda session, vilket gjorde att alla forskare fick ta del av alla presentationer. Pauser och luncher var liberalt tilltagna för att möjliggöra nätverksbyggande. Programmet pågick från 08 till 18 varje dag och innehöll både muntliga presentationer om 20 minuter samt paneldiskussioner. Jag höll min presentation på fredagen och fick god respons från åhörarna. Mina data har i dagarna skickats in till tidskrift, och jag fick flera värdefulla synpunkter under konferensen som jag tror har förbättrat manuskriptet.

På kvällarna fanns ett flertal utflykter att välja mellan. Man kunde besöka Boeings flygplansfabrik, där arbetarna är kraftigt vibrationsexponerade eftersom flera flygplansmodeller fortfarande nitas ihop för hand. Fabriken inryms för övrigt i världens största sammanhängande byggnad. Det var en otroligt intressant och lärorik rundvandring, och väckte en idé om ett möjligt postdoktoralt kliniskt projekt på Boeings inbyggda företagshälsovård. I övrigt kunde man besöka PACCARs lastbilsfabrik, en testanläggning för vibrationsdämpande förarsäten (Clearmotion Active Suspension Seat) samt Boeings forskningslaboratorium (BARC lab). Det fanns även ett socialt program som bland annat innefattade ett besök på ett mikrobryggeri, men där jag dessvärre var förhindrad att delta.

Sammantaget överträffade konferensen mina förväntningar och gav flera uppslag till kommande forskningssamarbeten. Dessutom fick jag tillsammans med mina kollegor från Umeå universitet en möjlighet presentera vår forskning från norra Sverige inför en stor skara internationella forskare.

Här berättar stipendiat 2018 Viktoria Wahlström om sin konferensresa till London.


Namn: Viktoria Wahlström

Institution och befattning: Doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sektionen för hållbar hälsa

Beskrivning av aktiviteten och dess syfte: Den 15-17 oktober fick jag möjlighet att delta i 7th International Society for Physical Activity and Health Congress (ISPAH) i London. Denna stora konferens hade som mål att samla forskare, beslutsfattare och praktiskt verksamma inom området för fysisk aktivitet och hälsa från hela världen.

Programmet erbjöd intressanta presentationer och postrar. Förutom Keynote-presentationerna innehöll programmet sex parallella sessioner med muntliga presentationer med olika teman. Jag höll min muntliga presentation på konferensens andra dag, under temat ’Promoting physical activity in communities and workplaces’. Det var min första presentation på en internationell konferens, en pirrig men lärorik och rolig erfarenhet.

Dagarna innan konferensen passade vi på att turista i London – en härlig stad!  Jag är tacksam att jag fick delta i konferensen, som gav möjlighet att få presentera min egen forskning, men också ta del av den senaste kunskapen och knyta kontakter med andra inom samma forskningsområde.