Här ser du vilka som ingår i föreningens styrelse.

Gun Johansson
Ordförande
E-post

Karl Forsell
Vice ordförande
E-post

Anita Gidlöf Gunnarsson
Sekreterare
E-post

Jonatan Axelsson
Kassör
E-post

Marika Drijovska
Ledamot
E-post

Ingela Helmfrid
Ledamot
E-post

Martin Tondel
Ledamot
E-post

Kristina Jakobsson
Ledamot
E-post

Håkan Tinnerberg
Ledamot
E-post