Här berättar förra årets stipendiat Albin Stjernbrandt om sin konferensresa till Seattle.


Namn: Albin Stjernbrandt

Institution och befattning: Doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin.

Beskrivning av aktiviteten och dess syfte: Jag deltog på 7th American Conference on Human Vibration som gick av stapeln i Seattle, Washington mellan den 12:e och 15:e juni. Konferensen lockade ett 80-tal forskare från bland annat USA, Kanada, Australien, Skottland, Sverige, Frankrike och Polen. Syftet med konferensen var att presentera de senaste rönen inom vibrationsskadeforskning.

Flera av symptomen som ses vid en vibrationsskada kan också framkallas av köldskador som t. ex. förfrysningar, och många av de personer som exponeras för vibrationer är också utsatta för kraftig omgivningskyla. Därför sågs ett tydligt tema där forskning från flera subarktiska områden presenterades. Bland annat hölls ett antal intressanta föredrag från en kanadensisk forskargrupp som studerat gruvarbetare och jordbruksarbetare i den rurala provinsen Saskatchewan. Det fanns flera likheter mellan norra Sverige och Saskatchewan vad gäller både exponeringsfaktorer och skadeutfall, och vi inledde diskussioner om ett kommande forskningssamarbete.

Konferensen inleddes tisdag kväll med en informell middag på konferenshotellet, Cedarbrook Lodge. Trots dess närhet till Seattles stora flygplats kändes hotellet som en undanskymd oas med fina trädgårdar och vandringsstråk. Konferensen var planerad som en enda session, vilket gjorde att alla forskare fick ta del av alla presentationer. Pauser och luncher var liberalt tilltagna för att möjliggöra nätverksbyggande. Programmet pågick från 08 till 18 varje dag och innehöll både muntliga presentationer om 20 minuter samt paneldiskussioner. Jag höll min presentation på fredagen och fick god respons från åhörarna. Mina data har i dagarna skickats in till tidskrift, och jag fick flera värdefulla synpunkter under konferensen som jag tror har förbättrat manuskriptet.

På kvällarna fanns ett flertal utflykter att välja mellan. Man kunde besöka Boeings flygplansfabrik, där arbetarna är kraftigt vibrationsexponerade eftersom flera flygplansmodeller fortfarande nitas ihop för hand. Fabriken inryms för övrigt i världens största sammanhängande byggnad. Det var en otroligt intressant och lärorik rundvandring, och väckte en idé om ett möjligt postdoktoralt kliniskt projekt på Boeings inbyggda företagshälsovård. I övrigt kunde man besöka PACCARs lastbilsfabrik, en testanläggning för vibrationsdämpande förarsäten (Clearmotion Active Suspension Seat) samt Boeings forskningslaboratorium (BARC lab). Det fanns även ett socialt program som bland annat innefattade ett besök på ett mikrobryggeri, men där jag dessvärre var förhindrad att delta.

Sammantaget överträffade konferensen mina förväntningar och gav flera uppslag till kommande forskningssamarbeten. Dessutom fick jag tillsammans med mina kollegor från Umeå universitet en möjlighet presentera vår forskning från norra Sverige inför en stor skara internationella forskare.