Varje år utlyser vi tre stipendier om vardera 10 000 kronor. Syftet är att möjliggöra för företrädesvis doktorander och nydisputerade inom sektionens verksamhetsområde att presentera resultat vid internationella vetenskapliga möten och konferenser. Du som söker måste vara medlem i sektionen.

Ansökan

Ansökan ska innehålla syfte, abstrakt och uppgift om var abstrakt har skickats för presentation.

Ansökan om stipendiet skickas till Jonatan Axelsson senast den 1 april. Styrelsen fattar beslut om stipendierna senast 1 maj.

E-post: jonatan.axelsson@med.lu.se